Centrum Natuurgeneeskunde

 Alles wat leeft communiceert. Maar het leven tekent zich niet alleen door onze adem, polsslag en hersenactiviteit. Er is meer dan weten en meten. Het leven tekent zich ook door verbinding en communicatie via trillingen.

Bij energetische therapie wordt er vanuit gegaan dat ons fysieke lichaam wordt omgeven door een energetisch veld (aura). Dit energetische veld bevat informatie over het functioneren van ons lichaam en zielsinformatie over ons levenspad. Deze fijngevoelige energie is waarneembaar.

Vanuit dit energetische veld kunnen allerlei klachten ontstaan. Dit wordt uitgedrukt in lichamelijke klachten maar ook als energetische pijn. Denk bijvoorbeeld aan depressie, angst, overgevoeligheid, slapeloosheid, het gevoel afgescheiden-te zijn-van-het-grotere-geheel.

Daarnaast is er in deze Nieuwe Tijd een verandering van ons Bewustzijn mogelijk. Het gaat erom te (h)erkennen dat er naast ons lichaam, gedachten en emoties ook een Zielsaspect in ons aanwezig is. Deze verandering gebeurt vanuit ons eigen hartcentrum en niet vanuit ons denken (ego). Energetische therapie kan hierbij bijzonder behulpzaam zijn.

  

Energetische behandeling

In onze geënergetiseerde praktijkruimte maak ik gebruik van mijn eigen handen om energie door te geven en te verplaatsen (magnetiseren) maar ook van fysieke voorwerpen zoals energetisch geladen glasnuggets, kristallen, edelstenen, symbolen en kleuren.

Deze fysieke voorwerpen beschikken over hoge energietrillingen. Hierdoor zijn het allemaal energiedragers en een communicatiemiddel voor ons energetisch veld, chakra’s, meridianen enz.

 

Kijk voor meer informatie op de website van Lichtvol Zijn